Anna Bergfors

Föreläsning och Bok om att vara anhöriga - Jag. Har. Inga. Ord. Kvar.

Inspiratör, Litteratör och Estradör

”Jag. Har. Inga. Ord. Kvar” är en föreläsning och bok om att vara anhörig till person med missbruksproblematik.

Jag föreläser om att vara anhörig till en missbrukare.

Föreläsningen bygger på mina egna erfarenheter av att vara anhörig och texter ur min bok “Jag. Har. Inga. Ord. Kvar” Beställ boken här.

Föreläsningen tar upp frågor som många anhöriga brottas med såsom skam och skuld, medberoendeproblematiken och den ständiga närvaron av oro och sorg. Men även strategier för att hantera denna situation utan att gå under själv.

Praktisk information

Föreläsningen riktar sig dels till yrkesverksamma som arbetar med missbrukare och/eller anhöriga och dels till anhöriga.

Jag föreläser på utbildningar, kurser, konferenser, workshops, möten etc.

Föreläsningens längd kan variera från ca 30 minuter till 2 h beroende på uppdragsgivarens önskemål.
Vänligen kontakta mig för offert.

Mikael Malm
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0767-61 58 31 | Tel: 08-452 78 31 | mikael.malm@skl.se

Susanne Holmsten
Utvecklingsstrateg Regionala utvecklingsförvaltningen i Västmanland.
Mobil: 0704-96 90 57 | susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Camilla Helgesson
Gruppchef och inspektör Polisen Eskilstuna
Mobil: 0722-32 68 39 | camilla.helgesson@polisen.se

Zophia Mellgren
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0725-39 13 24 | Tel: 08-425 79 53 | zophia.mellgren@skl.se

Marina Gääw
Verksamhetschef ungdomsmottagning region Västmanland.
Mobil: 0721-53 07 18 | Tel: 021-17 68 62| susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Maria Comstedt
Styrelsemedlem i AHA (anhöriga hjälper anhöriga) i Örebro.
Mobil: 0706-20 99 28 | maria.comstedt@comstedt.nu

”Jag. Har. Inga. Ord. Kvar” är en föreläsning och bok om att vara anhörig till person med missbruksproblematik.

Jag föreläser om att vara anhörig till en missbrukare.

Föreläsningen bygger på mina egna erfarenheter av att vara anhörig och texter ur min bok “Jag. Har. Inga. Ord. Kvar” Beställ boken här.

Föreläsningen tar upp frågor som många anhöriga brottas med såsom skam och skuld, medberoendeproblematiken och den ständiga närvaron av oro och sorg. Men även strategier för att hantera denna situation utan att gå under själv.

Praktisk information

Föreläsningen riktar sig dels till yrkesverksamma som arbetar med missbrukare och/eller anhöriga och dels till anhöriga.

Jag föreläser på utbildningar, kurser, konferenser, workshops, möten etc.

Föreläsningens längd kan variera från ca 30 minuter till 2 h beroende på uppdragsgivarens önskemål.
Vänligen kontakta mig för offert.

Mikael Malm
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0767-61 58 31 | Tel: 08-452 78 31 | mikael.malm@skl.se

Susanne Holmsten
Utvecklingsstrateg Regionala utvecklingsförvaltningen i Västmanland.
Mobil: 0704-96 90 57 | susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Camilla Helgesson
Gruppchef och inspektör Polisen Eskilstuna
Mobil: 0722-32 68 39 | camilla.helgesson@polisen.se

Zophia Mellgren
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0725-39 13 24 | Tel: 08-425 79 53 | zophia.mellgren@skl.se

Marina Gääw
Verksamhetschef ungdomsmottagning region Västmanland.
Mobil: 0721-53 07 18 | Tel: 021-17 68 62| susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Maria Comstedt
Styrelsemedlem i AHA (anhöriga hjälper anhöriga) i Örebro.
Mobil: 0706-20 99 28 | maria.comstedt@comstedt.nu

Referenser Föreläsningen:

Mikael Malm
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0767-61 58 31 | Tel: 08-452 78 31 | mikael.malm@skl.se

Susanne Holmsten
Utvecklingsstrateg Regionala utvecklingsförvaltningen i Västmanland.
Mobil: 0704-96 90 57 | susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Camilla Helgesson
Gruppchef och inspektör Polisen Eskilstuna
Mobil: 0722-32 68 39 | camilla.helgesson@polisen.se

Zophia Mellgren
Sveriges kommuner och regioner avd. för vård och omsorg.
Mobil: 0725-39 13 24 | Tel: 08-425 79 53 | zophia.mellgren@skl.se

Marina Gääw
Verksamhetschef ungdomsmottagning region Västmanland.
Mobil: 0721-53 07 18 | Tel: 021-17 68 62| susanne.holmsten@regionvastmanland.se

Maria Comstedt
Styrelsemedlem i AHA (anhöriga hjälper anhöriga) i Örebro.
Mobil: 0706-20 99 28 | maria.comstedt@comstedt.nu

Vill du veta mer?

Mer om boken

Om du vill läsa mer om boken så klicka på länken nedan

Anhörigdag i Stockholm

Klicka på länken nedan för att ta del av föreläsning som gavs 191115 på Anhörigdag i Stockholm

Beställ boken

Önskar du att beställa boken - Jag. Har. Inga. Ord. Kvar. så klicka på länken nedan

Texter översatta till arabiska