Anna Bergfors

Presentationsteknik - kurs och tips med Anna Bergfors

Anlita Anna Bergfors som presentationscoach

Anna Bergfors har en bakgrund inom teatern och har över 15 års erfarenhet som skådespelare, regissör och teaterledare. Hon har även arbetat som avdelningschef i 6 år och har ett flertal uppdrag inom ideell sektor. Med stor passion för att utbilda och coacha andra, har Anna hjälpt många att utvecklas och briljera på scenen.

Om tjänsten:

 • Anna erbjuder verktyg för att känna sig säkrare och tryggare vid presentationer och föredrag
 • Bidrar till att övervinna rädsla för att tala inför publik
 • Individuell- eller gruppträning där gruppen består av max 4 personer
 • Passar både yrkesverksamma och privatpersoner

Coachingens upplägg:

 1. Tre fysiska träffar med 2–4 veckors mellanrum
 2. Varje träff varar i 1,5–3 timmar beroende på antal deltagare
 3. Skapar en konkret målbild och anpassade mål för varje deltagare
 4. Hemuppgifter mellan träffarna där filmklipp skickas digitalt via Whatsapp

Det spelar ingen roll om du är en erfaren talare eller om du är på väg in i en ny roll där du förväntas prata inför andra – Anna Bergfors kan anpassa sin coaching för att hjälpa dig att bli mer säker, trygg och glänsa på scen. För offert och ytterligare information, är du välkommen att kontakta Anna Bergfors direkt.

Presentationsteknikens Grunder

Presentationsteknik är en viktig färdighet som hjälper människor att kommunicera sina idéer och budskap på ett effektivt och övertygande sätt. Anna Bergfors, en erfaren skribent, föreläsare och coach, erbjuder insikter och råd om hur man kan förbättra sin presentationsteknik. I den här delen kommer vi att täcka följande underkategorier:

Strukturera Din Presentation

En välstrukturerad presentation är lätt att följa och hjälper publiken att behålla informationen. Här är några tips för att strukturera din presentation:

 • Inledning: Presentera dig själv, ämnet för presentationen och syftet med din presentation
 • Huvudpunkter: Organisera ditt material i logiska och tydliga avsnitt
 • Övergångar: Använd övergångar för att binda samman dina huvudpunkter och guida publiken genom ditt material
 • Sammanfattning: Summera huvudpunkterna och ge en kort slutsats
 • Frågestund: Erbjud tid för frågor och svara på dem på ett självsäkert och tydligt sätt

För att framföra dina idéer på ett effektivt och övertygande sätt och bli en mästare på presentationsteknik, bör du följa dessa grundläggande riktlinjer. Med hjälp av Anna Bergfors vägledning kan du förbättra din förmåga att presentera dig på ett elegant och övertygande sätt.

Användningen av Tekniska Hjälpmedel och Bilder

Tekniska hjälpmedel kan vara effektiva verktyg för att förstärka din presentation och hjälpa publiken att förstå ditt budskap. Några populära tekniska hjälpmedel inkluderar:

 1. PowerPoint-presentationer
 2. Videoklipp
 3. Diagram och tabeller
 4. Ljudinspelningar

För att använda dessa hjälpmedel effektivt är det viktigt att följa några riktlinjer:

 • Använd enkla, tydliga bilder som stöder ditt budskap, snarare än att överväldiga publiken med för mycket information
 • Integrera hjälpmedel smidigt i din presentation och öva på att använda dem innan du presenterar
 • Var beredd på tekniska problem och ha en plan B om något går fel

Betydelsen av Klädsel och Kroppsspråk

För att göra en effektiv presentation är det bra att fokusera på klädsel och kroppsspråk. Kläderna du bär ska vara professionella och bekväma, utan att distrahera publiken. Enkla färger och snitt rekommenderas för att presentera ett professionellt intryck.

Kroppsspråket spelar också en stor roll i hur ditt budskap uppfattas. Här är några tips för att förbättra ditt kroppsspråk:

 • Ögonkontakt med publiken för att skapa en känsla av engagemang och förtroende
 • Tydliga gester för att understryka viktiga delar av din presentation
 • Upprätt hållning för att visa självsäkerhet och auktoritet
 • Använda ansiktsuttryck för att förmedla känslor och engagemang

Förberedelseprocessen

Utarbeta Ett Tydligt Budskap

En viktig del av förberedelsen inför en presentationsm är att formulera ett tydligt budskap. Det är viktigt att förbereda sig noggrant och fundera på presentationens syfte. Genom att göra en retorisk analys identifierar man syftet med presentationen, vilket hjälper till att forma budskapet. Här är några steg att följa när man utarbetar sitt budskap:

 1. Identifiera presentationens syfte: Vad vill man att åhörarna ska få ut av presentationen? Vill man informera, övertyga eller inspirera?
 2. Fokusera på huvudbudskapet: Vad är den viktigaste punkten man vill förmedla? Begränsa sig till en huvudpunkt för att undvika att budskapet blir för spretigt.
 3. Anpassa budskapet till målgruppen: Fundera på vem man talar till och vilket språk och ton man bör använda för att nå fram med sitt budskap.

Att Välja Rätt Verktyg och Hjälpmedel

För att lyckas med en presentationsteknik kurs är det viktigt att välja rätt verktyg och hjälpmedel. De kan vara en stor hjälp och förstärka ens budskap om man använder dem på ett effektivt sätt. Här är några tips på hur man väljer rätt verktyg och hjälpmedel för sin presentation:

 • PowerPoint: Det mest populära och mångsidiga verktyget för presentationer. Använd PowerPoint för att skapa visuellt stöd och struktur för ditt budskap. PowerPoint är användarvänligt och ger möjlighet att lägga till bilder, text och grafik för att göra presentationen mer engagerande.

 • Whiteboard: En whiteboard kan vara ett effektivt hjälpmedel för att rita diagram, skriva nyckelord eller visualisera komplexa begrepp under presentationen. En stor fördel med whiteboard är att den möjliggör spontanitet och interaktivitet med publiken.

 • Fjärrkontroll/laserpekare: Använd en fjärrkontroll eller laserpekare för att enkelt navigera genom din presentation och peka ut viktig information på skärmen.

Det är lika viktigt att förbereda sig genom att träna på att använda de utvalda verktygen och hjälpmedlen. Detta garanterar att man känner sig bekäm och självsäker när man väl står inför sin publik.

Effektiv Kommunikation och Retorik

Anpassa Språket till Åhörare

Att kommunicera effektivt är en grundläggande del av presentationsteknik och retorik. Det handlar om att anpassa sitt språk till sina åhörare och att förmedla information på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Här är några aspekter att tänka på för att anpassa språket till din publik:

 1. Målgruppens kunskapsnivå: Anpassa din terminologi och förklaringar efter din publik. Använd enkla och begripliga uttryck för en bred publik, medan du kan vara mer teknisk och detaljrik för en expertpublik.
 2. Kulturella och sociala skillnader: Var medveten om och respektera kulturella och sociala skillnader i gruppen för att undvika missförstånd och skapa en trivsam atmosfär.
 3. Ämnesområde: Se till att vara själv förtrogen och kunna presentera ditt ämnesområde på ett tydligt sätt med hjälp av exempel och jämförelser som är relevanta för din publik.

Tips

Beskrivning

Använda vardagsexempel

Förklara komplicerade begrepp med vardagsexempel som din publik kan relatera till.

Vara konkret

Försök att ge konkreta och specifika exempel snarare än abstrakta och oprecisa beskrivningar.

Skapa lättförståeliga presentationer

Använd en strukturerad layout med tydliga rubriker, punkter och bildstöd när det är möjligt.

Konsten att Inspirera och Engagera

Förutom att anpassa språket till din publik, är det viktigt att kunna inspirera och engagera dem. Här är några tips för att skapa en inspirerande och engagerande presentation:

 • Var engagerad: Visa din entusiasm och passion för ämnet. Om du är engagerad och visar äkta känslor kommer det att smitta av sig på din publik.
 • Berätta en historia: Använd berättelser och exempel för att göra informationen mer levande och minnesvärd. Det kan både underlätta förståelsen och ge en känslomässig koppling till ämnet.
 • Använd retoriska tekniker: Använd retoriska verktyg, som alliterationer, pauser och retoriska frågor, för att skapa en mer effektiv och minnesvärd presentation.

Praktisera och förbättra din kommunikation och retorik genom att delta i kurser, workshops och föreläsningar. Detta kommer att hjälpa dig att bli en mer självsäker och effektiv kommunikatör, både i presentationer och i vardagslivet.

Hantering av Nervositet och Scennärvaro

Att hantera nervositet och behärska närvaro på scenen är avgörande för att lyckas med en presentation. I kursen med presentationsteknik med Anna Berfors lär deltagarna sig nyckelstrategier och metoder för att bemästra dessa färdigheter.

För att kontrollera nervositet är det viktigt att vara väl förberedd. Genom att öva på presentationen flera gånger och förstå sitt material i detalj kan man bygga upp självförtroendet och minska spänningen. Det kan även vara till hjälp att ta djupa andetag och använda avslappningstekniker före presentationen för att lugna ner sig.

En annan metod att hantera nervositet är att fokusera på scennärvaro. Det innebär att vara närvarande och engagerad i stunden samt att använda korrekt kroppsspråk och ögonkontakt med publiken. Genom att öva på dessa färdigheter kan man förbättra sitt självförtroende och hålla publiken engagerad.

Följande lista demonstrerar några användbara tips för att hantera nervositet och förbättra scennärvaro:

 1. Förbereda: Lär dig ditt material i detalj och öva din presentation.
 2. Öva: Gör flera genomgångar av din presentation, gärna inför en publik eller kamera.
 3. Andning: Använd djupa andetag och avslappningstekniker för att lugna ner dig.
 4. Närvaro: Var närvarande och engagerad i stunden.
 5. Kroppsspråk: Använd tydligt och självsäkert kroppsspråk för att förmedla ditt budskap.
 6. Ögonkontakt: Sök ögonkontakt med din publik för att skapa en känsla av kontakt och engagemang.

För att öka scennärvaron ytterligare kan det vara en bra idé att använda tekniker såsom mörker och projektion. Mörker kan innebära att man stänger av ljuset för att låta budskapet bli tydligare, medan projektion kan inkludera att använda visuella hjälpmedel såsom PowerPoint för att stödja innehållet i presentationen.

Att lära sig hantera nervositet och utveckla en stark scennärvaro är en viktig del av en bra presentationsteknik. Genom att följa dessa tips och metoder kan deltagarna förvänta sig att förbättra sina presentationer och bli mer självsäkra talare.

Presentationsteknik Kurs med Anna Bergfors

Kurser och Utbildningar

Presentationsteknik kurser och utbildningar erbjuds av Anna Bergfors för att hjälpa människor att förbättra sina färdigheter och självförtroende när de talar inför en publik. Kursen är lämplig för både yrkesverksamma och privatpersoner som behöver utveckla sin förmåga att kommunicera effektivt vid föreläsningar, presentationer och liknande situationer. Utbildningarna sker både individuellt och i små grupper om max 4 personer.

Kursens upplägg innefattar träffar vid tre olika tillfällen, med cirka 2-4 veckors mellanrum. Varje träff varar mellan 1,5-3 timmar beroende på antalet deltagare. Vid den första träffen skapas en målbild för varje deltagares process och ett konkret mål som exempelvis att hålla ett tal på ett bröllop eller presentera en verksamhetsplan för en avdelning.

Få personlig feedback från en coach

En viktig aspekt av kursen är att få personlig feedback från en erfaren coach som Anna Bergfors. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter att arbeta med och redovisa digitalt genom att skicka en enkel film. Detta möjliggör kontinuerlig feedback och rådgivning, vilket leder till snabbare framsteg och utveckling.

Deltagarna behöver ha tillgång till en mobilfilmkamera och den kostnadsfria appen Whatsapp för att skicka filmerna.

Att investera i en kurs i presentationsteknik med en coach som Anna Bergfors kan göra en signifikant skillnad för den som vill förbättra sina kunskaper och självförtroende när det gäller att tala inför andra. Priset för kursen varierar beroende på deltagarnas behov och omständigheter, så det är bäst att kontakta Anna för en offert.

Denna kurs i presentationsteknik ger deltagarna möjlighet att utvecklas som föreläsare och bli tryggare och mer säkra när de måste stå i centrum för uppmärksamheten. Med den personliga feedback och rådgivning som Anna Bergfors erbjuder, kommer deltagarna att få de verktyg de behöver för att skapa ett effektivt, engagerande och inspirerande framträdande.