Anna Bergfors

Världspoesidagen

Visste du att det är Världspoesidagen i dag söndagen den 21/3-21?

Dagen instiftades av Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) år 1999. Det är alltså en av Förenta nationernas internationella dagar. Syftet med temadagen är att uppmuntra till att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi.

Poesi, eller dikt som det även kallas, som litteraturform är kanske inte det vi svenskar läser eller skriver mest då poesi kan upplevas lite svårt och krångligt och inte helt lätt att förstå alla gånger.

Vad kännetecknar poesi?

Poesi är ett samlingsnamn för litterära texter som en kännetecknas av estetiska uttrycksmedel såsom rytm, eufoni och språklig förtätning, vilka resulterar i en särpräglad grammatik, prosodi och typografi. Poesi är avsedd att läsas tyst eller reciteras. Ursprungligen syftade ordet poesi på all fiktionslitteratur, inklusive berättande texter, men redan tidigt skedde en uppdelning i poesi och prosa. Poesi eller vers är, till skillnad från prosa, skrift eller tal, bundet av till exempel versmått, rim eller bara uppställningen av ord. Där prosa försöker övertyga på ett innehållsmässigt plan försöker poesi övertyga på ett formellt.Det finns också former av poesi som är helt improviserad och spontan, till exempel automatisk skrift inom surrealism. Avsikten är då att släppa ut känslor och drömmar ”direkt ur hjärtat” utan att låta intellektet filtrera innehållet.

(källa: Wikipedia)

Jag skulle säga att min debutbok ”Jag. Har. Inga. Ord. Kvar” är en kombo av poesi och prosa, texterna rör sig mellan både dikten och berättandet.

Några kända svenska poeter som jag tycker om är dessa:

  • Barbro Lindgren
  • Bob Hansson
  • Kristina Lugn (som skrivit dikten som du ser högst upp i inlägget)
  • Katarina Frostensson

Men min favoritpoet är Edith Södergran (1892-1923) som skrivit så här om poesi:

Att min diktning är poesi kan ingen förneka, att det är vers vill jag inte påstå. Jag har försökt bringa vissa motsträviga dikter under en rytm och därvid kommit underfund med att jag besitter ordets och bildens makt endast under full frihet, d.v.s. på rytmens bekostnad. Mina dikter äro att taga som vårdslösa handteckningar. Vad innehållet vidkommer, låter jag min insikt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”

Här är en av Ediths mest kända dikter:

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ –
du är besviken.

Tycker du om poesi?

Har du någon favoritpoet?

 

/Anna

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *