Anna Bergfors

Den ultimata målgruppen- finns den?

Den som söker den finner!

Eller

Finns den ultimata målgruppen?

Jag har en ganska tydlig uppfattning om vem som är min primära målgrupp, dvs mottagare för mitt budskap som anhörig till en person med beroendesjukdom; andra anhöriga.
Förtvivlade och oroliga mammor, pappor, systrar och bröder till en anhörig med beroendesjukdom.

Min sekundära målgrupp (som är de som oftast anlitar mig som föreläsare) är socialtjänsten, kriminalvården, psykiatrin, anhörigcentrum och andra offentliga aktörer. De som möter personer som är anhöriga och personer med beroendesjukdomen.

En tredje målgrupp är en relativt nyupptäckt målgrupp för min del, och det är personer som tillfrisknar, dvs personer som själva har/haft en beroendesjukdom och kämpar för att ta sig ur sitt beroende.

Detta innebär att jag har inte en, inte två utan tre målgrupper och har nu hittat den ultimata målgruppen som är en kombo av dessa tre.

Före jul arrangerade Nyköpings kommun och deras Anhörigcentrum en öppen föreläsning med mig där jag berättade om mina erfarenheter av att vara anhörig till en person med beroendesjukdom.
Till föreläsningen kom såväl anhöriga, personal från socialtjänsten och personer som tillfrisknar från ett behandlingshem i trakten.

Den föreläsningen kommer jag sent att glömma. Just kombinationen anhöriga, yrkesverksamma inom området och personer med egna erfarenheter lyfte föreläsningen inte en, inte två utan tre gånger⭐️⭐️⭐️

De samtalen som vi hade efteråt var helt magiska. Att både få dela och lyssna utifrån olika perspektiv på en mycket komplex fråga gjorde oss stärkta i att det finns hopp.

Det finns hjälp och vi är inte ensamma❤️

Du är inte ensam ❤️

Hur tänker du?
Har du hittat den ultimata målgruppen för ditt viktiga budskap?

/Anna

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *