Anna Bergfors

Workshop för att Växa hållbart!

För en tid sedan var jag på med på två fysiska workshops som hette Väx hållbart.

Träffarna ägde rum i Munktell Science Park i Eskilstuna och dessa träffar var en kreativ affärsutvecklingsprocess i två steg.

Vi var 5 småföretagare som träffades och målet var att upptäcka hur mitt företag bidrar till de globala målen idag, utveckla idéer som tar företaget framåt med koppling till hållbarhet och arbeta fram en handlingsplan för hur du ska komma vidare.

Workshoparna arrangerades av Coompanion Sörmland som en del i Region Sörmlands projekt Nyttiga affärer samt Eskilstuna kommun.

Vi jobbade främst med interaktiva workshops där vi både fokuserade på våra egna företag och fick en hel del tips på hur man kan växa hållbart som företagare.

Ibland finns det motsättningar mellan tillväxt och hållbarhet och jag tycker att det är viktigt att vara medveten om dessa hållbarhetsaspekter som företag som både handlar om miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Som Gro Harlem Brundtland myntade 1987:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

 

Tack för att jag fick möjlighet att delta i detta utvecklande och givande program!

 

Hur ser du på detta med hållbarhet?

Är det viktigt för dig?

/Anna

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *